Bóng Đèn Philips Tìm Kiếm Nhân Tài

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, mang đến giá trị nhiều hơn nữa cho cộng đồng bóng đèn Philips cần những con người có tâm, có tầm để cùng nhau phát triển. "Nếu bạn muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau." Vì vậy chúng tôi rất cần "bạn"